Ningxia Silk Road ePath Co., Ltd.
Add: F6, CBD Finance Center, No.142, Wanshou Road, Yuehaiwan, Jinfeng District, Yinchuan, Ningxia
Tel:   86-0951-5699388
Ningxia Silk Road Online Payment System Co., Ltd.
Add: F3, Zhongchen Building, No.1, Lize Zhong'er Road, Wangjing, Chaoyang District, Beijing
Tel:   86-010-60845800